งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายได้ 1ต.ค.63-31มี.ค.64

22/04/2564 13:36:38 75 Pasak   Administrator

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ
 สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
03/05/2564 14:16:48 Pasak   Administrator
สถิติการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
22/04/2564 14:11:47 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง รายงานแสดงผลกา
 ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
20/04/2564 13:27:55 Pasak   Administrator
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก เรื่อง ปิดการเรียนการสอนศู
 รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน ต.ค.๖๓-มี.ค.๖๔
16/04/2564 09:53:18 Pasak   Administrator
รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการท
 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
08/04/2564 14:26:28 Pasak   Administrator
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ การต่
 รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
02/04/2564 13:38:31 Pasak   Administrator
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันก
 รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)
02/04/2564 10:28:59 Pasak   Administrator
รายงานผลการให้บริการประชาชนตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ป
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ตุลาคม๖๓-มีนาคม๖๔)
01/04/2564 14:52:53 Pasak   Administrator
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.