บก.01 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านข่วงแก้ว ม.9 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา

15/02/2564 16:15:00 200 Pasak   Administrator

ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง อื่น ๆ
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านข่วงแก้ว ม.9 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา
09/03/2564 16:00:00
    ประกาศโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านข่วงแก้ว ม.9 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา
19/02/2564 16:00:00
    ประกาศร่างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านข่วงแก้ว ม.9 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา ปีงบประมาณ 2564
15/02/2564 00:00:00
    จัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร.)ประจำปีงบประมาณ 2564
31/10/2563 16:00:00
    ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
06/10/2563 09:00:00
    สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564
01/10/2563 10:00:00
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ( ว62) ปีงบประมาณ 2564
01/09/2563 09:00:00
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (สขร) ประจำปี 2563
23/06/2563 15:59:58